Høringssvar fra Tolga kommune

Dato: 19.03.2021

Sak Høring - NOU 2020:15 - Det handler om Norge, ble behandlet i Tolga kommunestyre 18.03.2021

Melding om vedtak samt saklet saksfremlegg sendes ved som vedlegg.

Vedlegg