Høringssvar fra Ungdommens fylkesråd Nordland

Dato: 24.03.2021

1. Det er viktig å ta befolkningsutviklingen i distriktene på alvor. “Det handler om Norge” er en viktig utredning som, hvis tatt tak i, kan skape et bedre distrikts-Norge.

2. Ungdom i Nordland trenger bedre muligheter for transport. Vi er uenig i utvalgets forslag om at 16-åringer skal få førerkort som en prøveordning. Det burde heller satses på å forbedre kollektivtransporten i distriktene, gjennom alternative løsninger som «hjem for en 50-lapp» og bestillingsbuss.

3. Forslaget til tiltak der det satses på flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter for å øke den statlige sysselsettingen i distriktene, er en positiv måte å skape attraktive arbeidsplasser i distriktene.

4. Mye av grunnen til at unge flytter ut av distriktene skyldes utdanning og jobb, men vi tror de blir i byene på grunn av urbane kvaliteter og det sosiale. Derfor er det viktig å ikke bare legge vekt på utvikling av næring og arbeidsplasser, men også på utviklingen av kultur og sosiale forhold i distriktene.

5. Det er bra at det settes fokus på utviklingen av desentralisert utdanning.

6. Det er positivt at det satses på forbedring av den digitale infrastrukturen i distriktene. Når det er store avstander mellom folk, kan digitale plattformer hjelpe til å samle dem.

7. Det er viktig at distriktene selv får bestemme hvilke tjenester som er nødvendig for å beholde et fungerende samfunn.

8. Det er bra at det blir gjenkjent hvor viktig nyskaping i distriktene er, og at nye ordninger rettet mot distriktene blir laget.

9. For at unge skal ønske å bo i distriktene, må det være en infrastruktur. Vi må vite at vi har tilbud på kritisk helsehjelp, politi og brannvesen. Den grunnleggende infrastrukturen må være der for at distriktene skal være attraktive.