Høringssvar fra Knut Arne Søsveen

Dato: 22.03.2021

  1. Styrke Kulturminnefond for å sikre boliger og bosetting
  2. Gjenoppbygge Distriktenes Utbyggingsfond og styrke SIVA
  3. Gi kommunene økte tilskudd til skolebygg og barnehager i distriktene
  4. Utvide ordningen med redusert arbeidsgiveravgift
  5. Gratis Barnehage og SFO i distriktene
  6. Innføre borgerlønn i distriktene
  7. Innføre økt grunnrentebeskatning . Mer tilfaller kommunene