Høringssvar fra Design og arkitektur Norge, DOGA

Dato: 26.03.2021

Se opplastet fil som innspill.

vh

Tor Inge Hjemdal

adm dir DOGA

Vedlegg