Høringssvar fra Målselv ungdomsråd

Dato: 26.03.2021

Målselv ungdomsråd ønsker å gi innspill til NOU 2020:15; herunder punktet om tiltak med forsøk om begrenset førerkort for 16-åringer.

Vi støtter demografiutvalgets forslag om å etablere et forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile.

Målselv kommune er en stor kommune med et areal på 3326 km2 og et innbyggertall på 6640. Bebyggelsen er fordelt over hele arealet med størst tetthet i Bardufoss-området. På Bardufoss foregår mange av aktivitetene som ungdom er med på. Avstandene er store og de ungdommene som bor langt unna sentrum kan bruke opp mot en time i kjøretid hver vei for å komme seg til Bardufoss sentrum. Målselv kommune er på mange måter en typisk distriktskommune.

Det er begrensninger på hvor mye foreldre har kapasitet til å kjøre og hente. Noen foreldre har arbeidstider på tidspunkter der barna trenger skyss til aktiviteter. Det er pr i dag ikke godt nok kollektivtilbud til at det oppleves som en reell mulighet. Busstransporten er hovedsakelig knyttet til skoletransport.

En ordning med førerkort for 16-åringer vil kunne gi følgende fordeler slik vi ser det:

- Det er en kjent sak at dagens unge sliter med psykisk helse. Mye av dette skyldes ensomhet. Ved å få økt mobilitet, vil man kunne møte andre og øke den sosiale omgangen.

- Vår nyetablerte møteplass på Bardufoss er åpen to ganger pr. uke og for at alle skal få tilgang til den og andre aktiviteter tenker vi at det kan være smart med førerkort for 16-åringer.

- Målet med ordningene vil være å forhindre fraflytting fra distriktene. Kanskje kan dette demme opp for fristelsene med å flytte til byene? I byene er det gjerne gangavstand til ungdomstilbud og bane/trikk/tog eller buss i mye større grad enn i distriktene.

- Det kan også gi en miljøgevinst. Flere ungdommer kan sitte på i samme bil hvis de skal til samme destinasjon og foreldre trenger ikke å kjøre gjentatte ganger fram og tilbake

Det finnes allerede ordninger i andre land hvor 16-åringer kan kjøre bil (USA). Selv om ulykkesstatistikk viser at 16-17-åringer har 80 % høyere risiko for skader enn 18-19-åringer mener vi at en ordning vil fungere med visse begrensninger.

Begrensninger vi ser som nødvendige:

- Geografisk område -begrensning. F. eks innenfor regionen vi bor i. I vårt tilfelle Salangen i sør til Målselv i nord og ut mot kysten t.om. Senja.

- Lengre prøvetid på sertifikatet. Fram til man fyller 18 år.

Vi tror at ordningen vil være god for å hindre fraflytting fra distriktene. Målselv ungdomsråd vil arbeide for at Målselv kommune blir en pilot-kommune i forhold til utprøving om dette skulle bli aktuelt.