Høringssvar fra Rødøy ungdomsråd

Dato: 26.03.2021

Høringssvar fra Rødøy ungdomsråd

Rødøy ungdomsråd har lest over forslagene fra utvalget og synes det er viktig å sette fokus på økt bosetting i distriktene. Rådet tenker at det er mange positive faktorer med å bo i distriktene, og tror at jobb, gode barnehager og skoler, samt fritidstilbud er viktige faktorer for å trives.

Ungdomsrådet har følgende tilleggsforslag til utvalget:

- Gründerstøtte – det bør være ekstra støtte til gründere i distriktene, slik at flere arbeidsplasser kan etableres.

- Flere arbeidsplasser for personer med høyere utdanning, dette kan blant annet løses med desentraliserte statlige arbeidsplasser.

- Støtte til lærlingeplasser og sommerjobber i distriktene, slik at ungdom får prøve seg i arbeidslivet på hjemplassen.

- Støtte til kultur- og fritidstilbud slik at barn, ungdom og voksne får gode opplevelser der de bor.

- Fokus på at også små næringer/bedrifter er viktig i distriktene (f.eks for agronomer og fiskere): Blant annet vil for stor utbygging av oppdrettsnæringen føre til at det blir dårligere forhold for det naturlige fisket.

- Høyere lønn i distriktene

- Økt nedbetaling av studielån og skattelette for å bo i distriktene

- Nedjusterte ferge- og hurtigbåtpriser

- Utbygging av veinettet i distriktene – jobbe for størst mulig fergefri forbindelse