Høringssvar fra Regionrådet for Sør-Østerdal (Innlandet fylkeskommune)