Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Dato: 19.03.2021

Vedlagt Forsvarsdepartementets innspill til NOU 2020:15 Det handlet om Norge - Bærekraft i hele landet.

Vedlegg