Høringssvar fra Den norske veterinærforening

Dato: 24.03.2021

Veterinærforeningen organiserer majoriteten av norske veterinærer og har et stort antall medlemmer i tynt befolkede områder i hele landet. Tilgang til veterinær er en forutsetning for alt dyrehold, dyrevelferd, beredskap, trygg mat og folkehelse. Vi vil ta til orde for at det foreslåtte programmet for nye tiltak i distriktspolitikken kompletteres med tiltak og insentiver som rettes særlig mot yngre næringsutøvere med enkeltpersonforetak eller bedrifter med få ansatte.

Vi vil også sterkt oppfordre til at sektorer under de departementene som har det administrative ansvaret for alle Mattilsynets forvaltningsområder involveres i utviklingen av nye forsøksordninger.

Vedlagt pdf inneholder hele høringssvaret vårt.

Med vennlig hilsen

Marie Modal, Generalsekretær, Den norske veterinærforening

Vedlegg