Høringssvar fra Lys i gamle hus

Dato: 26.03.2021

Kjære rette vedkommende,

Mitt navn er Tove Elise Ihler og jeg har som privatperson opprettet sosiale medier - initiativet Lys i gamle hus (nær 8000 følgere med stort engasjement), med #ødehusetimitthjerte som respons på slumsaneringsforslaget fra utvalget i høringen her.

Her er portrettert flere unge som har valgt rivingsobjekter på landet som sin satsning, inn i næring, som bolig eller hytte.

Jeg oppfordrer den som skal behandle forslaget, om å logge seg inn på sosiale medier og lese postene på og følge videre denne hastaggen fra Lys i gamle hus, for å få raskt innblikk i en begynnende trend som nok kan virke overraskende på mange: ødehustrenden.

Erfaringen fra Sverige, den såkalte ödehusrörelsen, gir en pekepinn på hva som skjer med ung tilflyttning til bygda dersom denne trenden styrkes.

Tilskudd for de som setter istand ødehus, og til koblingsinitiativ, snarere enn til riving, synes etter dette å ville fungere bedre enn forsøksordning på rivetilskudd, opp mot målbildet ung tilflyttning.

Jordbrukssjef i Nord - Odal uttrykker overraskelse over hvor populære rivingsobjekter er blant unge er, som en stemme inn i dette:

- Overraskende nok ser vi ofte at eiendommer hvor bygningene er i dårlig tilstand ofte er veldig populære. Selv når boligen er på randen til å være rivningsklar er det ofte interesse fra flere potensielle kjøpere, sier Eli Åsen i Nord-Odal kommune. Hun er jordbrukssjef i Nord-Odal, og har god oversikt over alle eiendommer som blir solgt på grunn av kommunens boplikt (nedsatt konsesjonsgrense). Kilde: Intervju på www.odalsportalen.no.

Forøvrig er gjenbruk inn i det grønne skifte en klimavinner, i tråd med FNs bærekraftsmål, og jeg viser til flere gode eksempler på Lys i gamle hus.

Lykke til med viktig arbeid!