Høringssvar fra Rødt Troms

Dato: 23.03.2021

Vedlagt følger uttalelse fra Rødt Troms som ble vedtatt på møte i dag 23. mars.

mvh Frode Bygdnes, leder

Vedlegg