Høringssvar fra NTNU

Dato: 25.03.2021

NTNU takker for invitasjonen til å kunne komme med høringssvar til NOU 2020:15.

Vedlagt ligger høringssvar fra NTNU.

Vennlig hilsen

Gro Kvanli Dæhlin

Vedlegg