Høringssvar fra Stad kommune

Dato: 05.02.2021

Høyringsuttale frå Stad kommune vedlagt. Vedteke i Stad kommunestyre 04.02.2021

Vedlegg