Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 639181

Dato: 01.02.2021

Nei til vindkraft. Den raserer naturen, drep fuglar og innsekt og forurensar både med plast og lys