Høringssvar fra Trude Gry Haram Skylstad

Dato: 26.03.2021

Gamle hus er svært viktige. De bærer historien til sted, folk, materialvalg og håndverksteknikker. Det er viktig for oss i fremtiden. De gir karakter og tilhørighet til et sted. De er uerstattelige. Og det er svært miljø og klimavennlig å bevare gamle hus, i forhold til å bygge nytt.