Høringssvar fra Forleggerforeningen

Dato: 03.03.2021

NY LOV OM LEVERING AV DIGITALE YTELSER TIL FORBRUKERE (DIGITALYTELSESLOVEN)

Høringssvar fra Forleggerforeningen

Forleggerforeningen er en bransjeorganisasjon for forlag som representerer den vesentlige del av bokomsetningen i Norge. Forleggerforeningen har over 90 medlemsforlag. Foreningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene.

Forleggerforeningen legger til grunn at de foreslåtte endringene er nødvendige endringer for å gjennomføre direktiv 2019/770 i norsk rett og samtidig gi regler om en del spørsmål som antas å være av praktisk betydning ved levering av digitale ytelser.

Bøker, på papir og digitalt, oppdateres innholdsmessig i nye versjoner og utgaver. Forleggerforeningen ber departementet tydeliggjøre i forarbeidene at §§ 8 og 9 ikke pålegger at salgsleddet eller forlaget å levere nye versjoner og utgaver av et verk som er solgt digitalt. Dette i motsetning til oppdateringer av mer teknisk karakter som selvfølgelig vil bli levert innenfor den opprinnelige avtalen med leseren.

Med vennlig hilsen,

Heidi Austlid
Administrerende direktør
Den norske Forleggerforening