Høringssvar fra Barne- og familiedepartementet

Dato: 03.03.2021

Vi viser til høring av 03.12.2020 med deres ref. 20/5957. Høringssvar fra BFD følger som vedlegg.

Vedlegg