Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134520

Dato: 20.08.2022

Nei. Ingen andre skal eller bør få tilgang til sensitive, private og taushetsbelagte opplysninger om menneskene. Det er en grunn til at de opplysningene er private og slik bør det fortsatt være. Personvernet vårt må på ingen måte brytes. Det vil i så fall stride imot folkets frihet, demokrati og ære.