Høringssvar fra Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Dato: 23.08.2022

Høringssvar fra PVI - Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon:

Digitaliseringsdirektoratetets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregegisteret

Vedlegg