Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224936

Dato: 22.07.2022

Digitakiserings direktoratet SKAL IKKE ha tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret