Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 24.08.2022

Vedlagt følger Advokatforeningens høringsuttalelse.

Vedlegg