Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 17.08.2022

Borgarting lagmannsrett avstår fra å inngi høringsuttalelse til høringen.