Høringssvar fra Bård Thomas Hesvik

Dato: 16.08.2022

Nei, dette er ingen god ide. Vern om folks privatliv skal være hellig. Dette omhandles også i Norges Grunnlov. Det ville bryte med grunnloven å svekke privatlivets fred.

Jeg stiller meg negativ til dette forslaget.