Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542140

Dato: 02.08.2022

Dette er overhodet ikkje greit og totalt uakseptabelt å innføre

Digitalisering direktoratet kan digitalisere so mykkje dei vil men IKKJE DETTE

Det er nok som ligg på servara rundt om, med dagens teknologi er d bere 1 tids spørsmål om når Norske digitale arkiv vert hacka tå følk so har mykkje meir kompetanse enn departementet nåken gong vil få.

Dessverre så er d sånn att dei dyktigste av Ola å Kari Nordmann aldri vil eller kjem til å arbeide i det offentlige desverre

Dessuten så viser det 1 inkompetanse på våre folkevalgte med den politiske beslutninger som har blitt tatt sidan slutten av 80 tallet i flere saker, kan nevne 2 no Acer og nedleggelse av FM Nettet + drivstoff priser.

Dere skal være våre marionetter.

Mvh

Kjell-Håkon Vik