Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114122

Dato: 21.07.2022

Taushetsopplysninger ønsker jeg skal forbli i taushet og ingen skal gies tilgang til mine private opplysninger da dette lett kan bli brukt mot min vilje eller komme andre i hende. Jeg stemmer imot forslaget med et stort Nei. Personvernet vil med dette bli historie og folket mister sin rettighet til bl.a privatliv.