Høringssvar fra Statens kartverk

Dato: 26.08.2022

Kartverket stiller seg positive til departementets forslag til hjemmel for tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. En slik hjemmel vil bidra til at Digitaliseringsdirektoratet kan videreutvikle og utvide sine fellesløsninger, noe som igjen vil bidra til økt digitalisering og samhandling i offentlig sektor.

Både Altinn og fellesløsning for ID-porten er del av de nasjonale felleskomponentene som er avgjørende for få til mer effektiv elektronisk samhandling. Det er derfor viktig at en slik lovhjemmel kommer på plass slik at Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger kan benyttes av hele offentlig sektor og for å sikre økt tilgjengelighet og bruk av offentlige tjenester på en trygg og god måte.