Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 715079

Dato: 13.08.2022

Forslag går mot GDPR sine krav til samtykke vedrørende saken det gjelder, tidsperspektiv, og mulighet for å trekke samtykke tilbake til enhver tid.

Personlige taushetsbelagte opplysninger bør forbli taushetsbelagte i tråd med GDPR. Lovverket skal ikke være dårligere enn deres retningslinjer.

Intensjonen med taushetsbelagt informasjon bør ivaretas.