Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 19.08.2022

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse.