Høringssvar fra Utleiemegleren

Dato: 04.10.2021

Vedlagt følger høringssvar fra Utleiemegleren.

Vedlegg