Høringssvar fra Handelshøyskolen BI

Dato: 04.10.2021

Høringsuttalelsen følger som vedlegg.

Vedlegg