Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Dato: 04.10.2021

Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) høringssvar følger vedlagt.

Vedlegg