Høringssvar fra Norges Bondelag

Dato: 31.08.2021

Høringssvar fra Norges Bondelag er vedlagt

Vedlegg