Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 01.07.2021

Svartype: Med merknad

Ved salg av bolig er kjøper i stor grad avhengig av å stole på meglers informasjon om hvordan den reelle interessen for boligen er. Megler jobber for selger, og skal slik sett skaffe selger en best mulig pris.

Det bør etter mitt syn være slik at navn på alle som har tegnet seg på interesseliste er tilgengelig for andre interessenter. På denne bakgrunn kan kjøper i større grad få et riktig bilde av den reelle interessen for boligen. På den måten balanseres noe av den skjeve posisjonen kjøperen befinner seg i ved et eiendomssalg.