Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 30.11.2021

Vedlagt følger høringssvar fra Borgarting lagmannsrett.

Vedlegg