Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 06.12.2021

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg