Høringssvar fra Kvinnefronten i Norge

Dato: 06.12.2021

Vedlagt følger Kvinnefrontens høringssvar om elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm).

Vedlegg