Høringssvar fra Kjetil Catillus

Dato: 07.09.2021

Aksepterer ikke at min rett til å bevege meg fritt i kongeriket Norge blir innskrenket på noen måte.
Ref.: Norges Grunnlov