Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 18.11.2021

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse.