Høringssvar fra Erlend Havenstrøm

Dato: 25.10.2021

hei jeg er i mot denne lovendringen.

vis vi skal få flere normenn til Longyearbyen gjelder det ikke å gjøre det vanskelig for utlendinger å bo der, men heller gjøre det attraktivt for normenn. slik Longyearbyen fungerer i dag vil det aldri komme normenn hit for å jobbe med f.eks. renhold. andre bransjer slitter også med å få annsatt normenn f.eks. hotell, restaurant og guiding. dette kommer jo til å bli mer og mer viktig her nord å kanskje bærebjelken i samfundet sammen med forskning og utdanning, nå som industrien med barne familiene fallerbort.