Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 382001

Dato: 25.10.2021

Jeg synes det hadde vært greit hvis alle fastboende på Svalbard uansett nasjonalitet hadde samme valgrettigheter.