Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153819

Dato: 25.10.2021

Død for demokratiet.

Håkan Niva

Sverige