Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 311121

Dato: 25.10.2021

Det er helt forferdelig at dere skal frata våre utenlandske venner den viktige rettigheten et menneske har. En stemme og retten til å bli hørt. Dette er fremmedfrykt og på grensen til rasistisk.