Høringssvar fra Samuel Bergman

Dato: 24.10.2021

Høring – endring av valgbarhetsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre m.m.

I dag feirer vi FN dagen. FN beskytter og fremmer menneskerettighetene gjennom å overvåke 80 avtaler og konvensjoner. I tillegg har vi gjennom uken fokusert vår innsats og våre tanker på å hjelpe jenter rundt i verden som er utsatt for barneekteskap (NRK TV-aksjonen 2021).

Alle barn burde ha mulighet til å beholde barndommen, drømmene og friheten. Utdanning gir barn kunnskap, beskyttelse og et viktig håp for framtiden. Likestilling er kjernen i det hele. Gutter og jenter, kvinner og menn, unge og gamle, fattige og rike, har like evner og skal ha like muligheter til å leve og delta i samfunnet. Men det er fortsatt mange utfordringer for å sikre en god fremtid for alle barn.

Gjennom ikke bare nordisk, men multinasjonalt samarbeid klarte vi barn og unge fra Longyearbyen skole å samle inn over 100 000 kr. På søndag deltok speiderne og konfirmantene i organiseringen av TV-aksjonsgudstjenesten. Vi kan prøve å hjelpe, men det reelle ansvaret ligger hos de nasjonale og lokale myndighetene.

I Longyearbyen vokser det flinke, eksepsjonelle, åpensinnede, hjelpsomme, demokratiske, debatterende og aktive unge mennesker omgitt av 50 nasjonaliteter. Vi setter stor pris på Norge, og vi går på skolen på norsk, men vi ser også andre språk og kulturelt mangfold som en rikdom. Våre holdninger og handlinger viser at vi fremmer respekten for menneskeverdet og alles rett til å leve et verdig liv. En dag kan vi gjøre verden til et bedre sted - men bare hvis andre voksne enn de som oppdrar oss på Svalbard ikke vil gi oss et eksempel på noe helt annet.

Jeg gir ikke min støtte til forslaget.

Med vennlig hilsen,

Samuel Bergman, 15 år

Longyearbyen,

Svalbard