Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 376230

Dato: 25.10.2021

Alle innbyggere i Longyearbyen bør ha samme mulighet til å stemme i lokalstyre og engasjere seg i lokalpolitikken.