Høringssvar fra Sarah Marie Strand

Dato: 25.10.2021

Jeg forstår at det er viktig at Norge opprettholder kontrollen over Svalbard på grunn av geopolitikk. Men å skade demokratiet er ikke måten å oppnå dette på. Ved å kreve tre års opphold på fastlandet, vil nesten ingen innvandrere kunne stemme i Longyearbyen. Å kreve oppholdstid på fastlandet for å kunne stemme i Longyearbyen er generelt problematisk, men hele tre år er spesielt problematisk, da dette er veldig lang tid. Mange av oss innvandrere, som ikke har bodd på fastlandet, jobber for norske selskaper og norske statseide selskaper. Så vi kan bli stolt på som ansatte, få betalt av den norske staten hele livet, tjene norsk pensjon og betale skatt til Svalbard, men vi kan ikke bli stolt på ved å stemme eller bli valgt til lokalstyre? Alle de offisielle dokumentene om Longyearbyen sier at det må være et (norsk) familiesamfunn. Er det dette vi skal lære barna, at vi har et todelt samfunn og at bare noen mennesker har lov til å stemme? Som innvandrer ble jeg lært at to av Norges grunnverdier var demokrati og likeverd. Nå ser jeg at dette ikke er sant.