Høringssvar fra Ane Cecilie Kvernvik

Dato: 25.10.2021

Høringssvar på valgbarhetsregler i Longyearbyen.

Det er i første omgang bekymringsverdig at denne høringen i det hele tatt eksisterer. Longyearbyen er et multikulturelt samfunn, noe som beriker samfunnet på mange måter. Det å skulle frata stemmeretten til halve samfunnet vil skape et klasseskille av befolkningen i Longyearbyen som vil være svært negativ for denne lille byen. Ved et lokalvalg er det viktig at alle stemmer i samfunnet blir hørt. Om motivasjonen bak denne høringen er å opprettholde et norsk samfunn på Svalbard, kan jeg som norsk statsborger meddele at jeg ikke ønsker å bo en plass hvor enkelte grupper blir ekskludert av samfunnet. Jeg vil bo i et samfunn hvor alle står side om side, som likeverdige.

Longyearbyen skryter av å være en inkluderende by, la oss fortsette å være det.