Forsiden

Høringssvar fra Arthur Kvammen

Dato: 24.10.2021

Jeg, Arthur Kvammen motsier meg forslaget på grunnlag av det udemokratiske og diskriminerende dette representerer for det mangfoldige samfunnet som Longyearbyen er. Jeg håper jeg aldri trenger å bo i et samfunn hvor vi frarøver dets borgere og beboere deres rett til å delta i sitt lokale demokrati!