Høringssvar fra Tom Foreman

Dato: 25.10.2021

Det har vært en bekymrende trend mot ikke-Norske innbyggere de siste årene, og dette forslaget er en veldig negativ manifestasjon av det. Svalbard Treaty sier at folk ikke kan diskrimineres på grunn av nasjonalitet. Forslaget om å stoppe ikke-nordmenn fra å stemme ved lokalvalg er i strid med dette?

Det er veldig mange ikke-norske i longyearbyen som er viktige deler av samfunnet, bedriftseiere, lærere og forskere, som bør opprettholde retten til å få sine stemmer til å telle i hvordan byen de bor i drives.