Høringssvar fra Jens Johan Eriksen

Dato: 25.10.2021

Dette forslaget er bare helt hårreisende. Har ikke departementet noe som helt info om hvor viktig den ikke norske befolkningen i Longyearbyen er. Her ønsker altså våre demokratisk valgte politikere å skrenke inn et demokrati som har fungert i veldig mange år nå. Og ved å skape en "underkaste", ved å si at nordmenn er bedre skikket til å styre enn andre?