Forsiden

Høringssvar fra Malte Jochmann

Dato: 25.10.2021

Jeg anser høringsforslaget som uheldig. Jeg forstår tankene bak og hensikten med forslaget om regelendringene ifm. stemmerett og valgbarhet for Longyearbyen lokalstyre, men etter min mening er konsekvensene ikke godt gjennomtenkt. I verste fall kan konsekvensene være at det dannes en innbyggergruppe i Longyearbyen som føler seg utestengt og derfor velger å etablere egne forvaltningsliknende strukturer istedenfor å tilstrebe å integrere seg i lokalsamfunnet. Min egen erfaring som utlendinger med nesten 20 års botid i Longyearbyen, er at raushet og inkludering, gitt gjennom muligheten til å bidra og bli sett fra samfunnet/myndighetene, fører til lojalitet til den norske staten. Jeg er ganske sikkert på at jeg ikke hadde følt likedan dersom jeg ikke hadde hatt stemmerett i mange år. Enhver følelse av urettferdighet og forskjellsbehandling kan etter min mening føre til svekkelse av en slik lojalitet. Istedenfor å innskrenke rettighetene, burde staten tilstrebe å øke integreringen gjennom norskopplæring og fokus på opplæring om norsk kultur og Svalbard-relaterte temaer både i samfunnet og på skolen.

Samtidig mener jeg at det er ukonsekvent å etablere og finansiere institusjoner som UNIS og Folkehøgskole, som har en betydelig andel av ikke-norske statsborgere som ansatte (de fleste uten tre års botid på fastlandet) og samtidig ikke ønsker disse menneskene velkommen som fulle og likeverdige medmenneskene i lokaldemokratiet Longyearbyen.